Soul Care logo


Home     About     Events Calendar     Contact     Download App
One-to-Ones     Retreats     Weekly Classes     Videos     Schools

Teach an Oighir

Sleeping Bear Cubs from The Icicle House

Fadó, fadó, bhí cailín óg darbh ainm Sarah ina cónaí i saol a bhí lán leac oighir.

An Béar Bán an t-aon chara a bhí ag Sarah agus thugadh sé cuairt uirthi
uair sa bhlíain. Nuair a thug an Béar Bán cuairt ar Sarah, bhí dúil aici luí go
sócúlach ina chuid fionnaidh agus dul a chodladh ag éisteacht le preabadh a chroí.

Bliain amháin níor tháinig a cara, an Béar Bán, ar cuairt agus bhí croí Sarah briste.
Bhí sí ina suí ag amharc amach fuinneog an oighir gach lá ag fanacht
leis, ach ní raibh sé ag teacht.

Ansin, lá amháin, agus í amuigh ag imirt le bratóga beaga sneachta,
chonaic Sarah cruth i bhfad uaithi. Bhí sé ag éirí níos mó agus é ag teacht ina treo.
Tar éis tamaill d'aithin sí gur gasúr óg a bhí ann. Bhí cóta mór fionnaidh air
agus aoibh an gháire ar a aghaidh. Bhí an gasúr fuar. ‘Tar isteach i dteach an oighir agus bíodh deoch the agat a chuirfidh teas faoi do chroí’, arsa Sarah.

D'fhan sé léi ar feadh ceithre lá agus ceithre oíche. Chodladh sí ar a chóta fionnaidh gach oíche. Bhí Sarah sona sásta cara a bheith aici le comhrá agus le himirt léi. Ar an gcúigiú lá dúirt an gasúr go raibh air imeacht.
‘Is taistealaí mé agus ní thiocfadh liom fanacht in áit amháin níos faide ná ceithre lá,’ a dúirt sé. Caithfidh mé imeacht. An dtiocfaidh tú in éineacht liom?’ ‘Chrothnóinn teach an Oighir go mór agus b’fhearr liom fanacht go dtiocfaidh mo chara An Béar Bán ar ais,’ arsa Sarah.

Mar sin thug an gasúr croí isteach do Sarah agus d'fhág sé slán léi.
Choinnigh sé air ag siúl go dtí go raibh sé ina chruth beag bídeach ag bun na spéire arís.
Bhí sé ag éirí níos lú agus níos lú agus é ag imeacht.

Bhí Sarah iontach brónach.
D'fhan sí i dteach an oighir ar feadh dhá lá iomlána agus chaoin sí uisce a cinn.
‘Féach’ arsa Sarah leí fein ar an tríú lá. ‘Tá oighear an tí á leá ag mo chuid deora teo. Cad a dhéanfaidh mé in aon chor?’ Chuala sí trup ag an doras…

An Béar Bán a bhí ann. Bhí a cara ar ais!
‘Tá teaghlach úr agam, a Sarah. Chas mé le Béar Bán eile, Saoirse, agus tá sí iontach deas.
Tá coileáin óga againn le cúram a thabhairt dóibh. Táimid iontach tuirseach agus tháinig mé chun ceist a chur ort. An dtiocfaidh tú linn chun aire a thabhairt do na coileáin agus scíth a thabhairt domsa?’

‘Ní rachaidh mé leat mar chrothnóinn an teach oighir go mór’, arsa Sarah.
Ansin stop sí agus d’amharc sí mórthimpeall. Thosaigh sí ag cur iontas.
‘An mbeidh teach an oighir leáite le himeacht aimsire? Cá háit a mbeidh cónaí orm? Ní bheidh gasúr beag ar bith le himirt liom ná Béar Bán le luí isteach leis, ná teach le cónaí ann!’

Mar sin phacáil Sarah a cuid éadaigh agus d'imigh sí lena cara,
an Béar Bán. D'amharc sí ar ais go brónach ar a teach a bhí ag leá
ach bhí sí iontach sásta.

Chaith sí trí lá leis an mBéar Bán agus a theaghlach ag súgradh i rith an ama.
San oíche bhí sí iontach tuirseach agus luigh sí isteach leis na coileán,
a gcroíthe ag preabadh le chéile.

Ar an gceathrú lá scairt ceann de na coileáin, ‘Feicim cruth ag bun na spéire!’
Rith an teaghlach agus an cailín óg go bhfeicfidís cad é a bhí ann.
D'aithin Sarah láithreach bonn é. ‘Tá an gasúr ar ais’. Bhí sí thar a bheith sásta.
Anois, agus teach an oighir fágtha aici agus a cara, an Béar Bán,
sábháilte, bhí sí ábalta imeacht. Phacáil sí a cuid éadaigh agus d'fhág sí slán lena cairde.

Shiúil Sarah agus an gasúr le chéile taobh le taobh.
Bhí siad sona sásta agus aoibh an gháire orthu.
Thaistil siad ar fud an domhain. Bhí am ar dóigh acu agus rinne siad mórán cairde úra.

 

 

All content © Aoife Valley 2010 - 2019
aoife@aoifevalley.com
Co. Donegal, Ireland
Fully Insured

Contact me
_____________________

Subscribe to My Newsletter

 

Books & Blog
Art & Handbag Books
Sanctuary
Cancellation Policy

Soul Care with Aoife Facebook Page